Redakcja serwisu

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przemysłowa 1
64 - 130 Rydzyna

T +48 65 525 57 00
F +48 65 525 58 00

Zarząd komplementariusza:
mgr inż. Janusz Rodzki, Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Maciej Matella

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000316790

Regon: 410023222
NIP: 697-00-11-183
NIP UE: PL 6970011183

BDO: 000107278
Konto: mBank SA o/Poznań
73114011240000344844001001

Kapitał zakładowy: 46 000 000 PLN