Zdalne przydzielanie uprawnień - iOS 

Zdalne przydzielanie uprawnień - Android